Board logo

標題: 想請教買電視盒子 [打印本頁]

作者: bb0605    時間: 2020-7-8 02:02 PM     標題: 想請教買電視盒子

主要老人家用嚟睇大陸央視各台直播,同鳳凰衛視等, 請問有邊個平,靚,正盒子介紹呢??
作者: 空申飛    時間: 2020-7-9 01:28 PM

引用:
原帖由 bb0605 於 2020-7-8 02:02 PM 發表

主要老人家用嚟睇大陸央視各台直播,同鳳凰衛視等, 請問有邊個平,靚,正盒子介紹呢??
去鴨記睇啦
Copyright © 2003-2021 香港討論區