Board logo

標題: [攝影器材選購] 單反定無反好? [打印本頁]

作者: owenlou1996    時間: 2019-8-21 12:16 PM     標題: 單反定無反好?

Trên thực tế, có hai loại khác nhau? Có bao nhiêu lần không chống sáng, trên thực tế, máy ảnh DSLR có thể giống như máy không có chống mimi hoang dã? Ngoài ra, hệ thống nhập cảnh còn kém? Bạn muốn mua một máy d tốt nên mua Này?
Copyright © 2003-2021 香港討論區